Åpenhetsloven

Fra 1.juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette er Åpenhetsloven:

Her kan du lese mer om loven , se også forbrukertilsynet sin veiledning.

Har du spørsmål? Send dette til apenhetsloven@britannia.no

Hvordan Britannia Hotel jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.                 

 1. Målsetting        
  1. BH skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Bedriften har tariffavtale i regi av samarbeidet mellom NHO og LO/Fellesforbundet. Personalhåndboka er det førende dokument for ansatte i Britannia Hotel. Se oversikt over innholdet i Personalhåndboka inkludert hvordan vi er organisert.
 2. Kartlegging
  1. BH holder oversikt over alle egne ansatte og vurderer og hensyntar at ulike nasjonaliteter kan utøve en mulig risiko for brudd på rettighetene og uheldige situasjoner i det daglige.
  1. Leverandører og andre samarbeidende virksomheter skal gi oss trygghet for at hele kjeden holder de standarder som loven krever. Disse grupperes etter grad av risiko for brudd på menneskerettigheter/anstendige arbeidsforhold.
 3. Tiltak
  1. Internt i BH : Vi foretar løpende medarbeiderundersøkelser gjennom en nettbasert spørreundersøkelse (Winningtemp) der alle medarbeidere hver 14de dag tilbys å svare på 8-12 spørsmål om sin arbeidssituasjon. I tillegg gjennomføres en medarbeidersamtale mellom leder og medarbeider minst en gang pr år. Utover dette har vi jevnlige avdelingsmøter. Allmøter gjennomføres mellom to og fire ganger pr år, etter behov. 
  1. BH er medlem i innkjøpsorganisasjonen Nores. Nores ivaretar medlemmenes ansvar i henhold til Åpenhetsloven gjennom å stille krav til leverandører som er tilknyttet innkjøpsorganisasjonen. De aller fleste av BH’s leverandører har avtale med oss gjennom Nores.  Her kan du se hvordan Nores sørger for at leverandørkjeden oppfyller kravene i henhold til Åpenhetsloven:  
   Nores.no
  1. BH gjør i tillegg egne undersøkelser hos et utvalg leverandører etter gjennomført risikoanalyse uavhengig av om de har kontrakt med Nores eller ikke.
 • Oppfølging – analyse
  • Vi vurderer alle avvik etter fastsatte retningslinjer, se pkt 8 i vår Personalhåndbok. Gjentagende avvik av samme type kan medfølge endret praksis
  • Avvik hos våre leverandører følges opp med dialog og forhåpentligvis lukking av disse. I motsatt fall vil i ytterste konsekvens et leverandørbytte skje.
  • Vi har så langt ikke avdekket forhold av vesentlig negativ betydning.
 • Kommunikasjon
  • De som er berørt av avviket og den eventuelle skaden (arbeidstakere/fagforeninger/eksterne) blir holdt informert om tiltak som planlegges og gjennomføres.

En gang pr. år blir denne redegjørelsen offentliggjort internt og på hjemmesiden vår. Ved vesentlige endringer vil den legges ut separat.

 • Gjenoppretting

I tilfelle avdekkede negative konsekvenser blir tilfellene søkt kompensert gjennom erstatning, oppreisning eller andre kompenserende tiltak.