• Art

Sverre Bjertnæs

Sverre Bjertnæs regnes i dag som en av våre fremste samtidskunstnere. Til tross for sin relativt unge alder har han virket som kunstner i nærmere 30 år, og det dreier seg om en omfattende produksjon som inkluderer et mangfold av uttrykk og teknikker.

Knut LjøgodtArtikkel · 2 min lese

Sverre Koren Bjertnæs (født 1976) begynte sin kunstneriske utdannelse allerede i tenårene som elev av billedhuggeren Tore Bjørn Skjølsvik i hjembyen Trondheim. I 1993–94 var han elev av maleren Odd Nerdrum, hvor han tilegnet seg grunnleggende maleriteknikker.

I 1995 skrev Bjertnæs seg inn ved Statens Kunstakademi i Oslo, hvor han det første året studerte under professor Arvid Pettersen. Da Kunstakademiet året etter opprettet en egen klasse for figurativt maleri og tradisjonelle teknikker, ledet av professor Jan Sæther, forflyttet Bjertnæs seg til denne. Da Bjertnæs gikk ut av Kunstakademiet i 1999 fremstod han som en moden kunstner med velutviklede tekniske ferdigheter.

I disse årene hadde han konsentrert seg om en serie tenåringsportretter, utført i en fotorealistisk – også kalt superrealistisk – stil. Flere av disse maleriene ble vist i Bjertnæs’ første separatutstilling i 2000, avholdt i Galleri NAF (Norsk Anarkistisk Fraksjon), et visningssted i Oslo drevet av kunstneren Bjarne Melgaard. Med denne utstillingen ble Bjertnæs trukket frem av flere kritikere som en viktig kunstner fra sin generasjon.

Nervous Fluids, Sverre Bjertnæs. Stenersenmuseet 2013.

Men kunstneren selv ville utvikle seg videre, og i 2002–04 studerte han ved Dutch Art Institute / ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Enschede i Nederland. I de påfølgende årene begynte Bjertnæs å arbeide innenfor et mangfold av teknikker: skulptur, tegninger, installasjoner, video. Dette kulminerte med utstillingen Nervous Fluids i Stenersenmuseet (Oslo 2013). De forskjellige objektene ble iscenesatt i romlige installasjoner, som i et slags Gesamtkunstwerk, hvor kunstneren behandlet sine verker nærmest som en organisk masse.

Dette er en tilnærming vi også har kunnet se i flere senere utstillinger og prosjekter, bl.a. i  Ikke alt som har vært, skal være med videre – den største utstillingen av Bjertnæs’ verker til idag – i Haugar Kunstmuseum (Tønsberg 2019). Parallelt med utstillingen utkom den første monografien om kunstneren (Arnoldsche). 

Ikke alt som har vært, skal være med videre, Sverre Bjertnæs. Haugar Kunstmuseum 2019.

I de senere årene har Bjertnæs igjen i stadig større grad konsentrert seg om maleriet, selv om han også arbeider innen andre media. I disse maleriene later det til at han ofte lar seg inspirere av eller refererer til den norske modernistiske tradisjon fra etterkrigstiden. Kunstnere fra vår nære fortid, som Arne Ekeland, Jakob Weidemann og ikke minst mentoren Håkon Bleken, blir viktige referansepunkter.

I Bjertnæs’ siste soloutstilling, Avstand i Kunsthall Trondheim i 2021, kunne vi se hvordan kunstneren selv plasserer seg i denne tradisjonen i sin behandling av nærmest metafysiske temaer.

Avstand, Sverre Bjertnæs. Kunsthall Trondheim, 2021.

Sverre Bjertnæs’ er representert i flere museer og privatsamlinger og har avholdt en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt, bl.a. i Stenersenmuseet, Trondheim Kunstmuseum, Haugar Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Kunsthall Trondheim og Galleri Brandstrup, og deltar også jevnlig på store mønstringer som The Armory Show i New York. 

Sverre Bjertnæs, Galleri Brandstrup 2015.

Knut Ljøgodt
Dr.philos. Knut Ljøgodt er kunsthistoriker, direktør for Nordic Institute of Art og tidligere direktør for Nordnorsk Kunstmuseum. Medforfatter av Sverre Bjertnæs: Works (Arnoldsche 2019) sammen med Joakim Borda-Pedreira.