• History

Arkitekten Karl Norum

Karl Martin Norum (1852–1911) var Britannia Hotels arkitekt.

Artikkel · 2 min lese
Deler av fasaden.

Karl Martin Norum (1852–1911) var Britannia Hotels arkitekt.

Han var gårdbrukersønn fra nåværende Levanger kommune og skulle bli en av Norges mest fremtredende jugendarkitekter. Norum beskrives som en mann med mange interesser. Blant annet var han en av grunnleggerne av Nordenfjeldske Arkitektforening, og han spilte en viktig rolle i arbeidet med å få plassert Norges Tekniske Høyskole i Trondheim.

I årene 1872–75 fikk Norum sin tekniske utdannelse ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Deretter arbeidet han fem år som landmåler, hvor han deltok han i arbeidet med anleggelsen av jernbanelinjen mellom Støren og Røros.

Han var en dyktig tegner og ble ansatt på kontoret til arkitekt Johan P. Digre i Trondheim. Han manglet formell arkitektutdannelse, men fulgte sin kamerat Lars Solbergs forelesninger i formlære ved TTL. Slik skaffet han seg nødvendig kompetanse for sitt senere virke.

Digres familie drev et stort entreprenørfirma, hvor Norum ble sjefsarkitekt etter at han i perioden 1884–86 hadde arbeidet som assistent ved stadsingeniørkontoret i Trondheim. Det var antagelig han som tok initiativet til at Digre startet produksjon av ferdighus i nasjonalromantisk stil. Spesielt stor var produksjonen av villaer og kirker, og det eksisterer flere vakre villaer tegnet av Norum. De beste eksemplene på hans hus i dragestil er Rognli (Villa Schüren) på Lade og Villa Kvernbakken ved Grilstad.  Bygningen, som ble levert som ferdighus i tømmer, eksisterer fortsatt. Den er meget godt vedlikeholdt og fremstår som et ypperlig eksempel på sin tids bedre arkitektur.

Norum tegnet også ti kirker, spredt langs kysten fra Neiden i Sør-Varanger til Møre i sør. Alle disse er i en nasjonal stil, og Norum var hele livet opptatt av å utforme en nasjonal byggestil sine tanker presenterte han i en artikkel med tittelen: ”Norsk træbygningsstil” publisert i boken: Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1870–1895.

Britannia Hotel Facade from 1897by Karl Norum

Noen av Norums hus er bygd i tidens store byggestil, historismen, samme stil som er benyttet i Britannias flotte bygning samt en rekke andre praktbygninger i Trondheim, tegnet av Norum. Mest kjent er antagelig Mathesongården, hvor Norum tegnet en kuppel inspirert av Peterskirken i Roma. Ellers tegnet han både Frimurerlogen i Trondheim, Trondhjems Sykehus og den berømte restaurantbygningen i dragestil på forlystelsesstedet Hjorten. Byggherre for denne bygningen, som dessverre er revet, var tyskfødte Fritz Topp. Han ble ansatt som overkelner og portier på Britannia i 1894, og sammen med sin hustru Olga kjøpte han Britannia Hotel i 1911.

Sammenhørende med Britannia Hotel er en flott bygning i Nordre gate 9 i Trondheim. Denne bygningen ble oppført i 1903 og markerer et skille i Norums stil. Den har runde utstillingsvinduer og ornamental pussdekor, og er et hovedverk i norsk jugendarkitektur.

Jugend ble deretter Norums foretrukne stil, og han kom til å prege mye av den flotte jugendarkitekturen i Ålesund. Etter at byen brant i 1904, ble Norum en av arkitektene som sto for gjennoppbyggingen.

Senere benyttet han vakkert bearbeidet stein (råkopp) eller blandinger av puss og hugget stein i fasadene. Norums varemerke ble groteske masker med assosiasjoner til norsk middelalder, og eksempler på slike bygninger i Trondheim er Norums to siste arbeider, Tollboden og Posthuset.

Norum hadde et sterkt samfunnsengasjement og satt i bystyret og formannskapet i Trondheim. Han hadde også verv som jurymedlem og var medlem av forskjellige komiteer. I tillegg førte hans interesse for teater til at han i 1892 var en av dem som tok initiativet til å opprette Trondhjems Theaterforening. Han var også svært interessert i sang, og på graven hans på Domkirkegården finnes en portrettbyste bekostet av Trøndernes Mandssangforening.