Visitors to the Britannia Meetings & Events can use the entrance at the back of the hotel (on Westermannsveita), where it is possible to check in / register automatically.

Ragnhild

  • 36.5m² møterom
  • 25 plasser, i kino-oppsett
  • 22 plasser, i klasseroms-oppsett
  • 12 plasser, i styrebords-oppsett
  • Prosjektor
  • Høyttalere fra Bose skjult innfelt i taket.
  • Muligheter for kablet og trådløs tilkobling
  • Kan kombineres med møterommet Gyda til å bli 72m² (heter da Harald Hårfagre) og kan ta 60 personer i kino-oppsett og 50 personer på bordsetting.
Britannia Hotel's Meetings & Events facilities can be made available 24 hours a day. Booking via event@britannia.no / +47 73 800 809 (08:00-20:00) or through reception +47 73 800 800 (24 hours).
Send forespørsel